3e zondag 40-dagentijd 2018

Symbolische schikking
Derde zondag in de veertigdagentijd 4 maart 2018
Lezing: Johannes 2:13-25
Jezus veegt het tempelplein schoon.
De handelaren en geldwisselaars nemen de benen.
Hij roept: Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn
Vader! In het evangelie van Mattheüs wordt er zelfs over een rovershol
gesproken. Jezus leert ons om eerbied te hebben voor het huis van
God. Ook doelt Hij op Zijn lichaam dat door Zijn lijden en sterven
gebroken zal worden, maar in drie dagen als een tempel zal herrijzen.

In de schikking zien we een omgevallen krukje met daarvoor het geld van de geldwisselaars en de zweep die Jezus hanteerde.

Dit is het huis van mijn Vader, zegt Hij.
Heilig het daarom en houd het dus vrij
van de verslaving aan goud en genot.
Geen diensthuis is dit, maar de tempel van God.
Zingen: Lied 187:4