3e Zondag 40-dagentijd 2019

Symbolische schikking

Derde zondag in de veertigdagentijd

Lezing: Johannes 6:26-38, 40-51

Vandaag vieren wij de maaltijd van de Heer. De flessen van riet staan in een cirkelvorm, ze geven verbondenheid weer. De korenaren zijn een verwijzing naar het brood door God gegeven.

De broodjes zijn de overblijfselen van de wonderbare spijziging. Er is nog genoeg, ook voor ons. De primula’s zijn gekozen vanwege hun ogen en ze geven kleur en symboliseren een nieuw begin. Deze zondag heeft de naam Oculi gekregen. In de lezing van vanmorgen zegt Jezus dat Hij het levende brood is. In het wuivend koren mogen wij bij Jezus horen Hij is het levend brood Hij overwon de dood Geloof in Hem, Hij leidt geeft leven tot in eeuwigheid de lente is ontloken Hij heeft het brood gebroken.