3e zondag 40-dagentijd 2022

Lezing: Lucas 13 : 1 – 9
Kernwoorden: tot inkeer komen, vrucht dragen, geduld van God.

Uitwerking symbolische schikking:
In deze lezing gaat het over vrucht dragen en wordt de vijgenboom genoemd.
We zien een vijgentak en een vruchtbeginsel van de kerstroos (helleborus).
Deze bloemen met zaad versterken symbolisch gezien de relatie tussen Kerst en Pasen.

Voor het derde jaar
geen vijg
geen vrucht
hak hem om

ach Heer
laat hem met rust
nog één keer bemesten
nog één keer spitten

misschien komend jaar
komt er inkeer
komen er vijgen
heb geduld.