3e zondag 40-dagentijd 2015

Liturgische bloemschikking
Thema: Oculi mei (Mijn ogen) Lezing: Psalm 19:8-15 en Johannes 2:13-22

Open handen 1e 2015
Open handen kunnen ruimte bieden aan schoonheid.Schoonheid van de wet die God ons geeft. Die wet is begeerlijker dan goed en zoeter dan honing.Jezus komt in de tempel en ziet dat het materiële goud belangrijker blijkt dan de wet. Zijn handen vegen de tempel schoon om plaats te maken voor de leefregels van God. De paarse bloemen in de schikking verwijzen naar inspiratie en geestdrift. Het schaaltje met honing en de gouden lap doen denken aan, het Beloofde land. Als je Jezus volgt heb je goud in handen.

Psalm 19: 4b : Die wet is ’t hoogste goed, meer kostelijke en zoet dan ’t edelst van de honing; begeerlijker dan goud, blijft dit ons laatst behoud: het woord van onze Koning.