4de Advent 2018

23 december 2018
Lezing: Zacharia 9:9-10

De wanden van de kubus zijn met zachte materialen bekleed.
De vrede van Christus moge in ons wonen.
Met weldoordachte woorden bereik je meer.

De koning komt niet te paard,
maar vind een ezel veel meer waard.
De koning komt niet voor de strijd,
maar voor vrede in eeuwigheid.