4de zondag 40-dagentijd 2014

Thema: vragende stilte
Lezing: Psalm 110 en Matteüs 22:41-46

Jezus stelt verschillende vragen aan de wetgeleerden. Ze cirkelen om de kernvraag naar de Messias. Willen zij erkennen dat Jezus die verwachte Messias is?
De wet geleerden blijven met hun vragen voor de poort staan.

In de symbolische schikking zien we dicht gebonden bloemen die symbool staan voor de wetgeleerden.Daarbij staat één witte open bloem, dat is de Messias.4 40dg 2014

Ach wij smeken
in dit teken,
Heer maak ons gewis
dat Gij ons zult schenken
boven alle denken
wat ons nodig is