4de zondag na Pasen

Lezing: Johannes 14 1-7 en 11-21

In de symbolische schikking zien we drie roze anjers. Ze staan naast het verzet, ook voor moederlijke liefde. In het midden van de schikking komt alles samen, dat staat symbool voor God. Hij is: alles in allen. De anjer linksboven staat voor de Vader. De anjer rechtsboven voor de Zoon, Hij zit immers aan de rechterhand des Vaders. De anjer aan de onderzijde staat voor de Heilige Geest die door God gezonden is en in ons wil wonen. Het groene blad symboliseert de trouw van God. Jezus spreekt tot zijn discipelen, die zien we rondom het middengedeelte.

Het huis van God is groot genoeg
daar mag je op vertrouwen
als jullie van mij houden
dan krijg je wat je vroeg

Ik ben de weg, de waarheid en het leven
geloof, de Vader, wij zijn één
Ik laat jullie niet alleen
en zal de Geest als helper geven