4e Advent 2014

webmail.mysmt.net

Symbolische schikking
Vierde adventszondag
Thema: Verlangen naar overgave
Lezing: 2 Samuël 7: 4-16
Lucas 1: 26-38

Lucas 1:26,28b,31,38
(26) God stuurde de engel Gabriël naar Nazaret.
(28b)De engel zei tegen Maria: “ Ik groet je, Maria.
God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn.
(31) Je zult zwanger worden en een zoon krijgen, je moet hem Jezus
noemen.
(38) Maria zei:“ Ik wil God dienen, laat er met mij gebeuren wat u gezegd
hebt.
Uit: Bijbel in Gewone taal

Vandaag op de vierde adventszondag, staat voor de driehoek van geloof, hoop en liefde een stuk schors. We lazen over het vertrouwen van Maria, zij geeft zich over om ruimte te maken, voor het kind van God.
In de boomschors zien we hoe, uit het verborgene Gods liefde groeit.

Maria was bereid
toen Gabriël haar groette
in ‘t midden van de tijd