4e advent 2015

Zondag 20 december vierde advent4e advent 2015

Lezingen: Micha 5:1-4a en Lucas 1:7-80

In Micha wordt beloofd dat er iemand komen zal die als een herder de mensen zal weiden. Het kind van Zacharias en Elisabeth wordt geboren. Zacharias krijgt zijn stem terug. Hij zingt een loflied waarbij hij ons herinnert aan de beloften van de profeten, dat God zich om Israël zal blijven bekommeren.

Bij de schikking zien we dat de stenen die de eerste advent op elkaar lagen, nu uit elkaar liggen. De stomheid waarin Zacharias zat gevangen is opgeheven.

De rode bloemen staan voor de Geest en de klimop voor de trouw van God, het altijd blijvende groen doet denken aan eeuwig leven.

‘Johannes is zijn naam’
Zacharias laat zijn stem weer horen,
de hemel raakt de aarde aan.