4e advent 2017

Lezing: Lucas 1 : 26-38

Deze vierde advent heet zondag Rorate, dauwt hemelen van boven.
De engel Gabriel komt bij Maria.

Voor de deur staan twee lelies, die met elkaar verbonden zijn.
Ze symboliseren de ontmoeting van Maria en Elisabeth,
beiden zijn in blijde verwachting.

Ik ben een engel van de Heer,
daal uit de hemel tot je neer
en breng een nieuw en mooi verhaal
dat ik vertel in mensen taal.

Lied 469 vers 1