4e Advent 2022

Symbolische schikking
Vierde Advent
Lezing: Mattheüs 1:18-25

Toen Jozef hoorde dat Maria zwanger was. Was hij voornemens in stilte te vertrekken want hij wilde haar niet in opspraak brengen. Het was de ergste nachtmerrie die hij zich kon voorstellen. Maar in die droom legde een engel alles uit. Jozef bleef bij Maria. Toen zij een zoon ter wereld bracht gaf Jozef hem Zijn naam.  

Er is plek voor iedereen. De komende weken komen Bijbelse figuren aan tafel.

In de schikking staan op het vierde kwart van de tafel symbolen die horen bij het tekstgedeelte. De propellers van de esdoorn staan symbool voor de engel uit Jozefs droom. Naast alle paarse kleuren liggen er vers geschaafde houtkrullen uit de timmerwerkplaats. De naam die Jozef aan zijn zoon gaf betekent Immanuel, ‘God is met ons’

Vandaag zal de vierde kaars branden.

 Jozef
Je zou met stille trom
maar een engel riep
toen jij sliep,

 man van daden
eerlijk, en oprecht
die doet wat wordt gezegd,

 man van Maria
nobel zoals hij is
vader van Jezus.