4e zondag 40-dagentijd 2015

Thema: Laetare – Verheug u                                                                                                 Lezing: Psalm 122 en Johannes 6:1,4-15

Delende handen

Vandaag klinkt een lied vol vreugde.                                                                                     Jeruzalem staat centraal.                                                                                                     De droomstad waar vrede en recht heersen.                                                                     Jezus deelt brood en vis.                                                                                                    De vijf broden en de twee vissen zijn uitgebeeld,                                                                     door vijf glaasjes gevuld met donkere camelia’s en twee glaasjes met roze camelia’s.             De handen van Jezus leggen het breken en het delen in de onze.

foto 4e zondag bloemschikking

 

Psalm 122:1:

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij
Jeruzalem dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in.
u, Godstad, mogen wij ontmoeten:                                                                                         Jeruzalem van ver aanschouwd,                                                                                           wel saamgevoegd en welgebouwd,                                                                                         o schone stede, die wij groeten