4e zondag 40-dagentijd 2016

Zondag 6 maart 2016
Lezing Lucas 15:11-32

De lezing bij de 4de zondag in de veertigdagentijd sluit perfect aan bij de naam van deze dag: Laetare, verheug u. We horen over iemand die de weg heeft teruggevonden. Wie is ons oriëntatiepunt? Hoe zijn onze voeten op het pad terecht gekomen? Zijn we als kind op het pad gezet door onze ouders of hebben onze voeten en ons hart pas later deze weg gevonden? Deze vragen komen we tegen in het verhaal over de vader en de twee zonen.
In de schikking staan twee orchideeën. De ene staat recht en de andere buigt af. Ook de voorste schoenen staan een andere kant op. Deze zondag is roze gekleurd, wat verwijst naar het feest wat de vader geeft ter ere van zijn zoon die is teruggekomen. De vraag aan ons is, vieren wij mee?

Dag jongen met je grote mond,hele schikking
hier staat je vader en hij stond
er gister ook al en daarvoor.
Waarom ging jij er toch vandoor
terwijl je niets te zoeken had,
dan het goedkope leven dat
zo duur betaald wordt, ver van huis.
Hier is je vader: Welkom thuis.

Lied 185:2 René van Loenen