4e zondag 40-dagentijd 2017

Lezing: Johannes 9
In de evangelielezing opent Jezus de ogen van een blinde zo laat hij zien dat Hij het licht der wereld is. Het licht van Pasen schijnt door het donker, dat zien we aan de roze bloemen. De ronde vorm rond de bloemen geven onze vooroordelen weer die ons het zicht kunnen ontnemen.

God opent hart en ogen
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor andere stemmen doof.

Lied: 313: 2a