4e Zondag 40-dagentijd 2019

Symbolische schikking Vierde zondag in de veertigdagentijd Lezing: Lucas 15:11-32 Vandaag zijn we op de helft van de veertigdagentijd de kleur van de schikking is rose. We mogen blij zijn en blikken vooruit naar het Paasfeest. Deze zondag heeft de naam Leatere: Verheug u, gekregen. De verloren zoon is thuisgekomen, zijn vader omarmt hem. Er wordt feest gevierd hij mag opnieuw beginnen.

In de symbolische schikking duidt alles op een nieuw begin. In de flessen van riet zijn bloesem takken en grassen gezet.

Alles is uitbundig in geuren en kleuren. Zo brengen we deze zondag de lente in de kerk.

 

 

Ik ben altijd bij jou
voel je verbonden
Ik blijf je altijd trouw
wat was verloren is gevonden

Daarom is het feest
bloesem siert de bomen
door Vader Zoon en Geest
is de lente toch gekomen