4e zondag 40-dagentijd

De naakten kleden
‘Ik was naakt en jullie kleedden mij’
Lezing: Mattheüs 25:36

Kleding verzamelen en kleding delen is iets wat heel veel gedaan wordt.|Wat je met kleding biedt, is waardigheid en warmte.

Voor deze schikking zijn de glazen omkleed met touw.
De bloesems die erin staan, vallen naar elkaar toe,
zodat er een soort van ‘luchtig geweven kleed’ ontstaat.
Een dik touw accentueert de open hartvorm.

Bekleed met Christus
dat is ons streven
Hem na te volgen
heel je leven

kijk naar de bloemen
in pracht en heerlijkheid
God zal ons kleden
voor eeuwig, altijd.