5de zondag 40-dagentijd 2014

Thema: Verraderlijke stilte
Lezing: Zacharia 13:1-9, Matteüs 26:31-35

Grote woorden zeggen, beloftes doen.
Petrus antwoordt vurig op de woorden van Jezus die zegt:
Dat zijn leerlingen Hem die nacht zullen verlaten;
al zou ik met U moeten sterven, verloochenen zal ik U nooit!

Hoe anders zal het gaan.
We zien bij de poort drie felle harde bloemen.
Ze heten: strelitzia’s.
Ze staan voor de stevige taal van Petrus,
die Jezus drie maal verloochend.
Daarachter een recht opstaand blad.
Dit blad symboliseert het zwaard waar over de profeet Zacharia spreekt.

“en Petrus zei”:5 40dg 2014
ik niet,
nee ik niet,

toch in angst,
in benauwdheid
kan het anders gaan
dan gedacht

trouwe God geef
dat wij staan
voor recht en
gerechtigheid