5e Zondag 40-dagentijd

Symbolische schikking Vijfde zondag Lucas 20: 9 – 19

Kernwoorden: wijngaard, afwijzing, het lijden tegemoet.

Uitwerking symbolische schikking:

In deze lezing staat het toekomstige lijden centraal in Johannes 15 zegt Jezus: ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen’. De rank en de druif horen bij elkaar, het werken in de wijngaard draagt bij aan deze verbinding. We zien een druiventak met druiven.

 

Een afschuwelijk ontvangst
Hij moet het met de dood bekopen
de Zoon deed zo de toekomst open
de wijngaard viel in vreemde handen

en die bloedschuld weegt zo zwaar
rank en druif blijf bij elkaar
zorg dat je aan de wijnstok blijft
leef niet met wee en zucht
blijf in Hem dan draag je vrucht.