5e zondag 40-dagentijd 2017

Lezingen: Ezechiël 37:1-10 en Johannes 11:1-53
In het oude testament ziet Ezechiël in een visioen hoe God dorre doodsbeenderen tot leven roept.
Johannes vertelt hoe Lazarus door Jezus hand op staat uit de dood. In de schikking zien we dat tussen dorre takken bloemen gestoken zijn. Vanuit verschillende windrichtingen blaast Gods Geest leven in wat dor en doods lijkt.
God die leven hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden,
dank voor t’ dagelijks brood.

Lied 539:3