5e zondag 40-dagentijd 2018

Lezing: Johannes 12 : 24-25

Aan het begin van de dienst kan de voorganger kiezen om de gemeente te groeten met openbaring 1:4: ‘Genade zij u en vrede van Hem Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven Geesten Die voor Zijn troon Zijn; en van Jezus Christus. Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Overste van de koningen der aarde’.

Jezus heeft als eerste mens de dood overwonnen.
Hij is de eerstgeborene uit de doden.
De evangelist Johannes vergelijkt dat met een graankorrel die in de aarde wordt gelegd, ook al lijkt het alsof geen leven, geen toekomst mogelijk is.

Gij hebt de groeve toegedekt
waarin de korrel viel
om weer te worden opgewekt:
Adam met hart en ziel.

Lied 767:6