5e zondag na Pasen

Lezing Johannes 16 : 16-24

Vandaag horen we dat Jezus zegt dat wij
mogen bidden tot God en tot Hem.
Aan de bovenzijde van de schikking is
de hemel uitgebeeld door blijvende
groene klimop. Het symboliseert
Gods eeuwigdurende trouw.
De verschillende bloemen staan voor
alle mensen die hun hart richten naar boven.

God wij bidden
wees in ons midden
breng ons thuis
in Uw huis

in vreugde en smart
richt je hart
bidt en kom samen
in Jezus naam, amen.