6de zondag 40-dagentijd

Lezing: Lucas 22 : 1 – 23

De discipelen riepen: Gezegend hij die komt
als koning in de naam van de Heer.
Jezus wordt feestelijk onthaald.
In de symbolische schikking zien we een pad
van schelpen dat is de weg die Jezus gaat.
De groene takken vormen een boog.
Ere wie ere toekomt, Hosanna in de hoge.

Pluk takken van de bomen
roep naar noord en zuid
de koning is gekomen
rol de rode loper uit

de stille week komt nader
zo anders als gedacht
wees ons nabij O Vader
verdrijf de donkere nacht