6de zondag 40 dagentijd 2017

Lezingen: Jesaja 50:4-7 en Matteüs 21: 1-11

Eeuwen later heeft men in de woorden van Jesaja over de lijdende knecht des Heren, Jezus herkend.

Matteüs vertelt over de intocht in Jeruzalem. Het volk ziet in Jezus hun nieuwe koning, de verlosser van de Romeinen. Alles blijkt anders te gaan. Niet het geweld maar de zachte krachten blijken uiteindelijk te winnen. In de schikking ligt een gekleurde doek, deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg. Het mos geeft de zachte krachten weer en de rode viooltjes leren ons nederig te zijn.

 

Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
naar ‘s Heren woord, om zijns naams ere! 
Zo is het Israël gezegd: 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren!

Psalm 122:1b