6de zondag 40-dagentijd

Palmarum: Palmpasen
Lezing: Lucas 19:29-48

De Messiaanse Koning is op weg naar Jeruzalem.
Lucas vertelt dat Jezus huilt bij het zien van de stad. Er is sprake van intens verdriet omdat in de stad van de vrede, die vrede ver te zoeken is.
20160320
In de schikking ligt een rood kleed dat staat voor de mantels die op de weg werden gelegd, als eerbetoon voor de Koning. Ook zien we het wuivende groen van het Hosanna, Gezegend Hij die komt. Naast vreugde is er ook verdriet, op en tussen de stenen glinsteren de tranen.

Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ‘s Heren woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

Psalm 122: 2b