6e Zondag 40-dagentijd Palmpasen

6de zondagSymbolische bloemschikking
6de zondag van de veertigdagentijd
Thema: Palmarum ( Palmpasen)
Lezing: Psalm 118:1-2, 19-29 en Marcus 14:1-15

Juichende handen

De steen die de bouwers afkeurden is tot een sluitsteen, een hoeksteen geworden.

Het evangelie roept ons op om feest te vieren.
Pluk groene twijgen en leg je mantel op de weg.
De woorden van Psalm 18 komen in herinnering toen Jezus op een ezelsveulen de stad binnenreed.

In de schikking van vandaag zie je rode bloemen die samen een weg vormen. Ze verwijzen naar de jassen die door de mensen uitgetrokken werden om een rode loper voor Jezus te vormen. De handen juichen mee met de vele stemmen. Rood is ook de kleur van liefde en Geest goed passend bij belijdenis en de doop.
Psalm 18:9b

Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in ‘s Heren naam,
wij zegenen u uit ’s Heren woning
wij zegenen u altezaam.