6e Zondag 40-dagentijd 2014

IMG_5189

Symbolische bloemschikking
Thema: Angstige stilte
Lezing: Jesaja 51:12-23, Matteüs 26:36-46

Jezus gaat naar de hof van Getsemané
de sfeer is dreigend.
Hij worstelt met Zijn angst en Hij bidt of er een andere weg is.
Zijn bidden, Zijn strijd, worden weergegeven door rode tulpen.
Ook zien we het groene mos, dat staat voor de leerlingen die slapen.
In de stilte van de nacht zijn zij afgehaakt.
Er ligt een rood kleed voor de poort
dat symboliseert niet alleen het lijden
maar ook het vuur van de Geest.

Vandaag mogen wij door de doop bij Hem horen en mogen wij belijden:

Jezus Christus is Heer.