7+1

In onze kerk wordt de ‘7+1 Basiscursus Geloven’ gegeven. Deze succesvolle landelijke cursus, die medeontwikkeld is door de Protestantse Kerk in Nederland, is bedoeld voor mensen die meer willen weten over geloven en over wat de christelijke geloofstraditie te bieden heeft. Voor de één zal de cursus een eerste kennismaking met geloven zijn, voor de ander een vernieuwing. Voor weer een ander is het ter verdieping of ter inspiratie.

Wat is het?
De 7+1 Basiscursus Geloven is een bijzondere cursus over het christelijk geloof. De ontmoeting staat centraal: met elkaar en met God. Het gaat erom dat de deelnemers tot eigen geloofskeuzes kunnen komen. En kunnen groeien naar een eigen gelovige identiteit. De cursus is thematisch van opzet. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere: ‘wie is Jezus?’, ‘geest en spirit’, ‘bidden’, ‘het uitzicht dat geloof biedt’ en ‘gelovig leven’.

De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van drie uur. Daarnaast is er een langere bijeenkomst van één dag, die anders van opzet is. De zeven normale bijeenkomsten beginnen met een gezamenlijke maaltijd om de ontmoeting te stimuleren. Dit is een traditie die al zo oud is als het christendom zelf. Daarna wordt er een inleiding gehouden over één van de hoofdthema’s van geloven. In groepjes wordt daarover doorgesproken. Aan het eind komen de deelnemers weer bij elkaar om de bijeenkomst af te sluiten met het zingen van een lied, onderbroken door stilte en gezamenlijk gebed. Dit maakt de bijeenkomsten tot een soort viering.

Voor wie?
Iedereen is van harte welkom om aan de cursus deel te nemen: gelovig en niet gelovig, lid of geen lid van de kerk… De cursus is zo opgezet dat iedereen er wat mee kan, dus ook mensen zonder kerkelijke achtergrond. Wat leeftijd betreft wordt uitgegaan van 16 tot +/- 30 jaar. Deze grens is niet heel strikt: ben je iets ouder en wil je graag deelnemen, kom dan gerust.

Interesse?
Voor meer informatie kun je terecht bij Bert en Margreet Besems: tel. 0184-611950. Veel informatie over de 7+1 cursus is te vinden op de algemene website www.7plus1.nl.
Lijkt het je wat? Meld je dan aan via bertbesems@kpnmail.nl

De bijeenkomsten vinden plaats aan de Binnendamseweg 62 te Giessenburg en staan onder leiding van Bert Besems.