Avondmaal collecte 13 september 2015

Avondmaalcollecte 13 september 2015
We hebben als diaconie besloten om de opbrengst van de avondmaalcollecte deze keer te bestemmen voor een voedselprogramma in Zuid-Soedan, dit is een project van World Vision met als missie: elk kind tot bloei. World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. We willen dat kinderen opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren en doorgeven. We luisteren naar kinderen en pakken de oorzaken van armoede en onrecht aan. Samen met de familie en omgeving werken we aan vooruitgang die doorgaat als World Vision weg is. Wij kunnen ons niet voorstellen wat het is om elke dag opnieuw de strijd aan te moeten gaan om genoeg te eten te vinden, echter dit geldt wel voor duizenden moeders in Zuid-Soedan. Al meer dan een jaar is het nu oorlog in Zuid-Soedan en rebellen schieten op alles en iedereen. Ook op vrouwen en kinderen. Mensen gaan op de vlucht, laten hun gewassen achter en gezinnen worden uit elkaar gerukt. Er is hulp nodig voor ruim 22.500 kinderen en hun moeders. Voor veel kinderen in Zuid-Soedan dreigt honger fataal te worden. Daarom is World Vision nu een voedselprogramma gestart waarbij zij de komende negen maanden ruim 22.500 mensen hopen te helpen! World Vision helpt d.m.v.:
-Onderzoeken van de kinderen op ondervoeding. We gaan bij de gezinnen thuis langs en checken onder andere met het MUAC-bandje of de kinderen op gewicht zijn.
-Behandelen van kinderen met ondervoeding. Als kinderen ondervoed zijn, nemen we ze op. We geven ze voeding en zorgen ervoor dat ze aansterken.
-Trainen van gezondheidswerkers. We trainen de lokale gezondheidswerkers, zodat zij weten wat ze moeten doen bij ondervoeding en leren hoe ze de juiste zorg kunnen geven.
-Trainen van de lokale bevolking. We leren de mensen hoe ze voor voldoende voedsel kunnen zorgen en geven ze kooklessen. Ook delen we zadenpakketten uit, zodat ze hun eigen groenten kunnen verbouwen.
Onze steun is nodig. Daarom bevelen wij als diaconie deze collecte van harte bij u aan. En ….. als wij als gemeente € 450,- geven, dan doet de Europese Unie (ECHO) er € 1.800,- bij. U helpt dan niet tien kinderen, maar vijftig kinderen met uw gift.
Meer informatie kunt u vinden op: www.worldvision.nl