bestemming derde collecte in januari

UAF – kennis en betekenis
In januari collecteren we voor het UAF, een organisatie die zich inzet voor de
ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals en hun integratie op de
Nederlandse arbeidsmarkt. Vanuit de overtuiging dat iedereen die zijn kennis kan
benutten betekenisvol is in Nederland, steunen zij hen via belangenbehartiging,
advies, begeleiding en financiële steun.
Daarbij werkt UAF samen met onderwijsinstellingen, werkgevers en gemeenten.
Soms komen ze onverwacht bij elkaar, twee kanten van de wereld. De vluchteling
met ervaringen, teleurstellingen en verwachtingen. En Nederland; met waarden,
normen, ideeën en mogelijkheden. Maar wat maakt het verschil tussen bij elkaar
komen en samen verder gaan? Wat zorgt ervoor dat deze ontmoeting betekenis
krijgt voor beiden?
Kennis is de verborgen kracht van mensen die alles achterlieten, hun kennis
namen zij mee. Bijvoorbeeld kennis van hun vakgebied en inzichten verkregen
door opleiding en ervaring. Maar ook talenten, als een gift van de natuur,
nieuwsgierigheid en het vermogen om zich verder te ontwikkelen. De drang om
opnieuw waardevol te zijn. Als déze kennis in Nederland de ruimte krijgt, gaat er
een wereld aan mogelijkheden open. Een wereld waarin de gevluchte student of
professional opnieuw betekenisvol is – maar dan híer. Succesvol geïntegreerd,
met nieuw perspectief op eigen niveau.
Meer informatie over de inzet en manier van werken kunt u vinden op de website:
https://www.uaf.nl

Reacties zijn gesloten.