Wandelen met Jezus 11: per ongeluk

Spannend        Tijdens het luisteren naar een studie van Derek Prince over 2 Tomotheus 1:9 hoorde ik het volgende:  “Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus,”  Wat een spannende tekst is dit. Voordat er ook maar iets geschapen was, voordat God de tijd had aangezet, wist hij al wat Hij zou gaan doen. Hij wist toen al dat je geboren zou worden. Hij wist dat je gelovig zou worden en Hij had een plan voor je leven. Je bent geen ongelukje iets dat per ongeluk zou gebeuren. Er is een heilig plan en doel voor elke gelovige. God kende ons al voordat de tijd geschapen werd. De Bijbel zegt dat Hij ons heeft voorbestemd. Dat betekent dat Hij de lijn van ons leven heeft voorbereid. En Hij had een specifiek plan en doel voor ieder van ons.

Genade         En dan staat er dat het niet overeenkomstig of ten gevolge van onze daden is. Het is niet volgens wat wij zo goed kunnen. Het is niet noodzakelijkerwijs volgens wat we geleerd hebben of gestudeerd. Over het algemeen stelt God ons in een positie waar we niet voor zijn opgeleid. Maar niet altijd. De bedoeling van dit alles is dat God niet wil dat we op ons eigen kunnen vertrouwen. Weet je wat het is met genade: het kan niet worden verdiend. Je zult nooit genade ontvangen door ervoor te werken. Genade begint waar menselijk kunnen eindigt. Als je iets zelf kunt doen waarom zou God dan nog Zijn genade aan je geven? Maar als je op de plek komt waar God iets van je vraagt, om iets te doen en je kunt het niet, dan ben je afhankelijk van Zijn genade. En dat is net wat God wil dat we doen.

Onbetaalbaar        Eén van de grootste problemen tegenwoordig van de mensen in de huidige wereld is dat ze weinig zelfvertrouwen hebben. Ze denken dat ze niet veel waard zijn. Maar iemand met weinig zelfvertrouwen is niet in staat het beste uit het leven te halen. En ik geloof dat een christen dat probleem nooit zou moeten hebben. Twee redenen: ten eerste als je christen bent ben je deel van een eeuwig plan. Je hebt een speciale opdracht en een speciale roeping welke niemand anders heeft. Je hebt een verantwoording die niemand anders kan uitvoeren. En ten tweede weet je hoeveel je waard bent? Je bent waard wat God bereid was om voor jou te betalen. Hij heeft jou betaald met het bloed van Jezus Christus, iets dat van onschatbare waarde is. En als je dat begrijpt, heb je nooit meer problemen met gebrek aan eigenwaarde. Want je bent waard wat God ervoor over had, om voor jou te betalen.

Spiegel        Gods Woord is als een spiegel. En als je werkelijk wilt weten hoe je er van binnen uitziet dan moet je in de spiegel kijken. En als je voor het eerst in de spiegel kijkt dan is dat vreselijk want je komt erachter dat je een zondaar bent, je bent vies en hebt smerige kleren aan. Maar als je wijs bent en je handelt naar wat God je laat zien, je bekeert je en vertrouwt Jezus voor je redding, dan word je gereinigd, schoon gewassen en geheiligd. God neemt je de vuile kleren af en kleed je met een gewaad van redding en een kleed van gerechtigheid. En de volgende keer als je dan in de spiegel kijkt ben je verbaasd, want je ziet niet meer de oude, wat het ook maar was, je ziet niet meer die oude persoon, je ziet iemand die veranderd is. Je bent veranderd, getransformeerd. Je draagt een gewaad van redding en een blinkend schoon kleed van gerechtigheid. En dat is pas het begin want God gaat door om je te veranderen.

Glorie        2Cor. 3:18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, als in een spiegel, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Als je wilt dat de Geest van de Heer je veranderd, blijf dan in de spiegel kijken. Blijf in je Bijbel lezen.

Klaas Otter

Reacties zijn gesloten.