Biddag 2023

Lezing:
Marcus 6 : 30-44

Kernwoorden: water, liefde, toekomst.

Te veel
In dit verhaal wordt het Jezus allemaal te veel. De voortdurende toestroom van mensen, terwijl zijn neef en missionaire partner Johannes net vermoord is door Herodes. Het liefst wil Hij even met rust gelaten worden. Jezus’ hart gloeit van medelijden als Hij de menigte ziet. Hun blikken herinneren Hem aan zijn roeping als de ware koning van Israël. Bij Herodes aan tafel wacht de dood, bij Jezus aan tafel het leven en voedsel in overvloed.

In de symbolische schikking is de hazelaar gevormd naar een boot en staat Jezus voor de amaryllis in de knop.

Kom schapen
zonder herder,
luister naar Zijn stem.

Hij is vol belofte,
Hij groeit voor jou
uit levend water.