Goede vrijdag 2018

Symbolische schikking

Goede vrijdag

Lezing: Johannes 18 en 19

De laatste uren van Jezus lezen we in Johannes 18 en 19. Het is een aaneenschakeling van verschrikkelijke gebeurtenissen en begint met

het verraad van Judas. Vervolgens zegt Petrus dat hij Jezus niet kent.

De dienaar van de hogepriester geeft Hem een klap in het gezicht.

Een kroon van doornentakken wordt op Zijn hoofd gezet. Hij wordt met een zweep geslagen. Pilatus laat het volk een kiezen: Jezus of Barnabas!

In de geloofsbelijdenis staat: Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven.

Een kruis (met prikkeldraad) staande tussen stenen, een zwart kleed met daarvoor rode anemonen. De anemonen symboliseren het bloed van Christus voor ons vergoten. De deur is dicht.
Zoon van God en zoon van David,
priester zonder waardigheid
die ten dienste van de slaven
als een slaaf op aarde zijt,
aan de mens gelijk geworden,
ja gestorven
voor ons aller zaligheid.

Lied 557:2