Hemelvaart

Lezing: Handelingen 1 : 1-14

Achter de symbolische schikking zien we
een wolk van bloemen met in het midden
een witte roos. Aan de voorkant staan
twee witte bloemen zij staan symbool
voor de mannen in witte klederen, die
tegen de omstanders zeiden:
Wat staan jullie naar de hemel te kijken?
Jezus, die uit jullie midden in de hemel is
opgenomen, zal op dezelfde wijze
terugkomen als jullie Hem naar de hemel
hebben zien gaan.

Wat staat gij daar te staren?
Jezus is opgevaren.
Hij zit aan Gods rechterhand
de hemel is Zijn vaderland.

De Trooster, Geest en Parakleet
die in je woont, die alles weet,
waakt over ons, nacht en dag,
geeft troost en zegen en een lach.