Hemelvaart 2014

Hemelvaart 2014Veertig dagen na zijn opstanding loopt Jezus samen met zijn discipelen door de poort.

Jezus gaat naar zijn Vader in de Hemel om plaats te maken voor de Heilige Geest.Terwijl ze nog met elkaar spreken komt er een witte wolk. Die onttrekt Jezus aan hun ogen, ze zien Hem niet meer.

U ziet achter de poort een wolk van gipskruid.

Op een witte wolk en wagen, wordt de Heer van d’ aard gedragen, vaart Hij op naar ’s Hemels troon.