Hemelvaart 2018

Opgevaren ten Hemel zittende ter rechterhand Gods

des almachtigen Vaders; Vanwaar Hij komen zal…

Deze zin komt uit onze geloofsbelijdenis.

Met Hemelvaart verdwijnt Jezus uit ons gezichtsveld.

Wij worden opgeroepen om te wachten in Jeruzalem

op de Geest van God.

Al is Hij opgenomen,

houd in herinnering,

dat Hij terug zal komen,

zoals Hij van ons ging.

Lied 663:2a