Hemelvaart 2023

Jezus is Koning
Hij ging op de wolken
de hemel Zijn woning
wij mogen vertolken
Zijn roemrijke daden
Zijn woord van genade
belijden steeds weer
Hij is onze Heer

hoor naar Zijn stem
waken en bidden
blijf in Jeruzalem
verwacht in je midden
de Trooster wil wonen
tot Ik terug zal komen
leef met de Geest
dan is het feest