Hemelvaartdag

Handelingen 1 vers 4-11

De discipelen hadden gehoord van twee mannen in witte gewaden dat Jezus op dezelfde wijze terug zou komen als dat ze hem ten hemel hadden zien gaan.
De eerste Christelijke gemeente leefde in de veronderstelling dat Jezus spoedig zou terug komen.
De vele jaarringen in de boomschijven staan symbool voor een lange tijd.
Maar dat Hij terug komt is net als de bomen vast en zeker. Het gipskruid is de witte wolk waarin Jezus ten hemel voer.

De Heer is in de wolken, 
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken 
zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen 
in teken en in taal, 
straks, op de nieuwe morgen, 
zien wij Hem allemaal. 

Lied 666 vers 2