Hoe de kerk in Noord-Kameroen zich ontwikkelt (ZWO-project)

Graag vertellen we u wat meer over het werk van de Lutherse Broederkerk in het droge noorden van Kameroen, dat onze gemeente op dit moment steunt via Kerk in Actie. Deze kerk ondersteunt haar gemeenteleden met duurzame landbouw en theologisch onderwijs.

Van ongeorganiseerd naar dienstbaar
Sinds 1991 geeft dominee Robert Goyek (1956) leiding aan de Lutherse Broederkerk. Hij vertelt: ‘Toen ik begon hadden we geen bureau, geen goede opleidingen en waren er geen
archieven. Mijn kerk was totaal niet georganiseerd. Ik heb mijn kerk kunnen veranderen in een moderne dienstbare kerk. Een kerk met goed theologisch onderwijs en goed diaconaat (voedselzekerheid, microkredieten, onderwijs en gezondheidszorg)’.

We bieden goede opleidingen en hulp
Ik ben heel dankbaar voor de organisatie die er nu staat. Mijn staf is heel loyaal. Het is mooi om te zien hoe zij zich ontwikkelen. We bieden nu goede opleidingen voor dokters, landbouw en theologie. We gaven aanvankelijk veel noodhulp als er honger was door droogte. Via ons landbouwprogramma leren mensen nu hoe ze hun grond vruchtbaar kunnen maken. Daardoor is er minder vaak noodhulp nodig’.

Samenleven met moslims
In Noord-Kameroen wonen vooral moslims. Christenen zijn een minderheid. Ds. Goyek: ‘Christenen en moslims leven al heel lang in vrede samen in Noord-Kameroen. De laatste jaren krijgen we te maken met een radicale islam, afkomstig uit Saoedi-Arabië. Ook hebben we last van de terreurbeweging Boko Haram uit Nigeria. Dat geeft spanning. Samen met moslimleiders proberen we te voorkomen dat onze jongeren radicaliseren’. Dankzij uw bijdrage kan de Lutherse Broederkerk in deze droge Sahelzone zich ontwikkelen en veel mensen geestelijk en materieel steunen.
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kameroen.
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk.
Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Z00400, thema Versterk de kerk, Kameroen.
Hartelijk dank!  (wk)