Kerst 2014

Thema: Verlangen vervuld

Lezing: Jesaja 52:7-10,
Johannes 1:1-14

Johannes1:1-5; Uit: Bijbel in Gewone Taal
In het begin was Gods Zoon er al, Hij was bij God en hij was zelf God.
In het begin was hij al bij God. Alles is door hem ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn. Al het leven komt van hem. Het leven dat hij brengt, is het licht voor de mensen. Hij is het licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft gewonnen van het donker.

Witte bloemen staan voor ons verlangen naar vrede en gerechtigheid, waarbij de koningslelie en de buxus (palmboompje) naar de Koning verwijzen.
Ons verlangen wordt in de geboorte van Jezus vervuld. Daarmee is het niet klaar, het is een begin…. Zijn geloof, Zijn hoop, Zijn liefde, blijven ons aanzetten om in Zijn voetspoor verder te gaan. Om getuige van het licht te zijn, ieder op haar of zijn eigen wijze.

Vreed’ en heil wordt gebracht                  Kerst 1
aan een wereld, verloren in schuld:
Gods belofte wordt heerlijk vervuld:
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer