Kerst 2017

Lezing: Lucas 2 : 1 – 20

Ere zij God!
Door de komst van Jezus is er toekomst en nieuw leven.

Vandaag staat het licht centraal, witte bloemen, een open deur:
God komt wonen bij de mensen.

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed’ en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!