Kerst 2018

Lezing: Lucas 2:1-21

De herders wisten niet wat er gebeurde.                    
Plotseling was de lucht vol met engelen,
één groot hemels leger. Ze zongen God toe
met het Groot Gloria:
‘Ere zij God en vrede op aarde’.

Het gipskruid staat voor de duizenden sterren
die branden in de nacht, de orchideeën in de
schikking symboliseren de engelen.

Het licht schijnt en heeft de duisternis verdreven,
wij mogen dat licht meedragen in ons hart en in ons leven.

De engelen zeiden vrees niet
geloof in wat je hoort en ziet,
weg gaan boze dromen
de redder is gekomen