Kerst 2021

Kerstfeest

Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 december 2021

Lezen: Lucas 2:1-20

‘Laten wij naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is’

De timing van het kerstfeest is niet geheel toevallig gekozen.
De laatste dagen van december zijn de kortste dagen van het jaar.
Buiten is het donker en overal ontsteken mensen het licht.
We verlangen ernaar en hebben het nodig.
De zon van ons bestaan is opgegaan, in de stralen van de zon zien we de schittering van sterren.
De komst van Christus is meer dan alleen de flonkering van een kaars in de kerstnacht:
het betekent de komst van het leven zelf.

Hemel en aarde zing
de koning van je dromen
is bij ons komen wonen
leef uit verwondering

vertel over het gloria
vind vrede en geluk
je dag kan niet meer stuk
bij Jozef en Maria

herders en wijzen
kniel bij de kribbe neer
voor het kind van alzo veer
om Hem te loven en te prijzen.