Kerst 2022

Symbolische schikking

Kerst

Lezing: Matteüs 2:1-12

Komt laten wij aanbidden: Die Koning!

Aan tafel is plaats voor iedereen.

Vanuit het oosten komen wijze mannen. In de schikking staat een kroon, die symbool staat voor het koningskind. Het witte gipskruid staat voor u voor jou en voor mij. Wij komen onze geschenken aanbieden. Geloof en liefde.

De lichtjes verwijzen naar Jezus. Hij is het Licht der wereld.
Vandaag zal de vijfde kaars branden.,

Hoog gezeten op kamelen
verschijnen zij ten tonele
trekken door de wereldnacht
naar een koning, lang verwacht

Diep wordt er gebogen
milde handen, vriend’ lijk ogen
jaar in jaar uit zal hun ster rijzen
dat is het geschenk der wijzen.