Kerstmis 2019

Niet de macht van het duister
maar het lichte engelenlied
toen God zelf in al Zijn luister
de hoge hemel voor ons verliet
om hier benee te komen wonen
in een kind zo teer en klein
zoals Micha profeteerde
in Bethlehem moet je zijn.

Bovenop de symbolische bloemschikking staat een lichtgevende bol. De tijd van wachten en van verwachten is afgerond.
De Messias is geboren, de Kersttijd is aangebroken.
De witte bol staat voor zuiverheid
De lichtjes staan voor de sterren die twinkelen in de nacht.
Laat de boodschap horen, Christus is geboren