Kesjercursus op 10 avonden in 2014

Wat is de Kesjercursus ?
De Kesjercursus bestaat uit 10 studie-avonden en wordt gegeven voor een groep van 15 tot maximaal 30 studenten. Elk van de 10 onderwerpen wordt uitgebreid toegelicht en gepresenteerd door middel van een powerpoint presentatie. Bovendien maakt u kennis met het Hebreeuwse alfabet en leert u iedere les een Hebreeuws woord met de diepere betekenissen in de Bijbelse context.

Verder leert u tijdens de les ook een Hebreeuws lied, u proeft een gerecht uit de Joodse keuken en u ontmoet medegelovigen uit uw omgeving. De cursus wordt gegeven door een door Stichting Shoresh aangestelde docent. Tevens wordt iedere cursus begeleid door een plaatselijke cursuscoördinator.
Na het doorlopen van de cursus ontvangt u een certificaat.
Wat is het doel van de Kesjercursus?
De Kesjercursus heeft tot doel om u inzicht te verschaffen in de Hebreeuws-Joodse context van de Bijbel zodat u beter in staat bent om het Woord van God te begrijpen. Ook zult u zich bewust worden van de Joodse wortels van het christelijk geloof.
Het zal u inzicht geven in het plan van God met het Joodse volk en het Land van de Bijbel. U wordt toegerust om bewuster te bidden voor de Vrede van Jeruzalem en voor die van de gehele wereld.
De 10 lessen:
Les 1: Jezus de Jood
Les 2: Jezus de rabbi
Les 3: Jezus de Messias
Les 4: Het Joodse karakter van de Bijbels
Les 5: Het heil is uit de Joden
Les 6: De Grote Scheuring
Les 7: ‘Christelijk’ antisemitisme
Les 8: Fysiek herstel en wedergeboorte van Israël
Les 9: Israël – De profetie vervuld
Les 10: Gods toekomst voor Israël

Wat kost de cursus?
De cursus kost  € 55,- per persoon. In dit bedrag is inbegrepen:
10 studie-avonden van ca. 3 uur (inclusief pauze)
cursusboek van ruim 100 pagina’s (met veel schrijfruimte)
Op welke avonden en waar wordt de cursus gegeven?
Op donderdagavond : 11, 18, 25 september; In gebouw “de Donk”,
9, 16, 23, 30 oktober; Prins Hendrikstraat 26b,
13, 20 en 27 november Hardinxveld-Giessendam

Wat vonden de cursisten ?
Het is een must voor elke christen, die de Bijbel serieus neemt.
Een prachtige cursus, vooral de beeldende uitleg van teksten is verrassend.
Ik vind het nu al jammer, dat de cursus straks is afgelopen en ik zie uit naar een vervolg.
Het mooiste van deze cursus is voor mij de eenheid van Geest van mensen, die toch uit verschillende kerken komen.
De cursus heb ik als zeer geloofsopbouwend ervaren, doordat de Joodse oorsprong van de Bijbel veel duidelijker wordt en de betekenis van de bijbelverhalen ook veel begrijpelijker.
Deze cursus voegt enorm veel waarde toe aan mijn geloof.
Wilt u meer informatie:www.shoresh.nl
of deelnemen : roel.sulman@gmail.com