Laatste zondag kerkelijk jaar

Deze zondag wordt ook wel laatste zondag van het kerkelijk jaar of gedachteniszondag genoemd. We blikken terug op wat is geweest. Wij herdenken hen die overleden zijn.
Voor een ieder die kampt met verlies en verdriet worden kaarsen ontstoken en zingen wij een lied.
De gekleurde linten, verbonden met de paaskaars, symboliseren de band die wij hebben met de eeuwige God en met Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven

Ik draag je mee
in het diepst
van mijn hart

ik neem je mee
tot voorbij
alle smart

ik koester
jou in
herinnering

jij bent nabij
als ik lach
als ik zing.