Laatste zondag kerkelijk jaar 2016

Uitleg symbolische schikking

In de spiegel zien we een glans van herinneringen.
De kapotte stukken geven het verdriet weer, de gebrokenheid van
ons bestaan en het moeten missen van hen die dierbaar waren.
Verschillende witte bloemen staan voor het unieke van ieder mens.
De gekleurde linten geven de veel kleurigheid van mensen weer.
Ze zijn verbonden met de Paaskaars en delen zo in het licht van Christus.
lzkj-2016-kopie

De tijd is haast voltooid
God is alles in allen
breng bijeen wat is verstrooid
laat ons nimmer vallen.

Laatste zondag om te gedenken
hen die niet meer bij ons zijn.
Hoop, geloof en liefde schenken
dat kost tranen, dat doet pijn.

Laat de goede God je zorgen
leef je leven, deel verdriet
de nacht gaat over in de morgen
tel de sterren die je ziet.

Gedicht van Dirk van Asperen