Laatste zondag kerkelijk jaar 2019

Tekst: Filippenzen 4 : 3a – 7, waarin staat dat God dichtbij wil zijn.

De bloemschikking verwijst door de altijd groene hedera en de witte bloemen naar Zijn liefde en trouw.
De bloembollen zijn symbool voor tijd en eeuwigheid en voor de verwachting dat God eens alles in allen zal zijn.
De symboliek van de gekleurde linten staat voor de mensen die wij gedenken. Ieder lint heeft een eigen kleur. Ieder mens was uniek.
Verbonden met de Paaskaars mogen zij één zijn in Christus.

God schrijft hun namen
in het boek ten leven
wij mogen blij zijn
met wat ons is gegeven.

Hij is dichtbij
maak je geen zorgen
bid wat er ook gebeurt
verlang naar morgen.

De Heer geeft vrede
dat mogen wij beamen
beschermt hier beneden
om Jezus wille, Amen.