Laatste zondag kerkelijk jaar 26-11-2017

Symbolische schikking

Laatste zondag kerkelijk jaar

26 november 2017

In het kader van het jaarthema: Een open huis, staat in de liturgische schikking een deur die in aanloop naar het kerstfeest elke week te zien zal zijn.

Vandaag herdenken wij hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Wij noemen hun namen en leven in het vertrouwen dat zij geborgen zijn bij onze hemelse Vader.

De deur symboliseert de woorden van Jezus (Joh. 10)

Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden, hij zal in – en uitgaan en weidegrond vinden.

De linten aan de kaarsen zijn verbonden met de paaskaars.

Zo zijn wij allen, hoe verschillend wij ook mogen zijn, één in Christus.

Lied:260 :3

Zie de paarlen poorten open,
wijd voor ieder open staan;
wie op Christus bleven hopen
in hun bitter aards bestaan
zullen in het zonlicht lopen,
zullen hier naar binnen gaan.