Laatste zondag kerkelijk jaar

Op zondag 23 november a.s., viert de kerk de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de morgendienst van deze zondag worden onze gemeenteleden herdacht, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven. Hun namen worden tijdens de dienst genoemd en bij het uitspreken van elke naam, zal de (bijbel)tekst die op de rouwbrief en/of in de dienst van Woord en Gebed centraal stond, worden genoemd en een kaars worden aangestoken als heenwijzing naar het licht van de opgestane Heer.

Mocht u deze kerkdienst bij willen wonen, dan kan ook een kaars ontstoken worden door mensen die ook een dierbare betreuren die niet in onze gemeente wordt herdacht. Graag hoor ik dan van u vóór 23 november a.s. of u een kaars wilt aansteken!

Wij beseffen dat deze herdenkingsdienst emoties bij u kan oproepen. Het is voor ons reden om na afloop van de dienst in het kerkcentrum u dan ook koffie of thee aan te bieden, eventueel gepaard gaand met een ontmoeting. U wordt aan het eind van de dienst daarvoor ook uitgenodigd. De kaars(en) kunt u na afloop van de dienst meenemen naar huis.
Wij wensen u een goede en zinvolle dienst toe.

Reacties zijn gesloten.