Laatste zondag kerkelijk jaar

Vandaag staan we stil op de weg die wij gaan.
We kijken vooruit. Hoe lang nog?
We kijken achterom, waar komen we vandaan?
De weg kan vol hobbels en kuilen zitten.

Wij herdenken hen die ons ontvallen zijn. Vijf kaarsen worden ontstoken. De zesde kaars is voor iedereen met gemis en verdriet. De gekleurde linten naar de paaskaars symboliseren de band die wij hebben met de eeuwige God en met Jezus.
Hij is de weg de waarheid en het leven.

De hemel komt dichtbij
in licht dat leven doet
voor jou en ook voor mij
eens komt alles goed

gemis dat blijvend is
geuren en verhalen
worden geschiedenis
zal de zon nog stralen

we kregen een belofte mee
Ik ben, Ik zal er zijn
verder dan de verste zee
voorbij aan angst en pijn

vreugd en traan gaan voort
op reis met zang en stem
Sjalom tot aan de poort
Ik zie je in Jeruzalem.